φεγγάρι

φεγγάρι(フェンガーリ)は「月、衛星、月光」という意味の中性名詞です。

目次

φεγγάρι - 語源・由来・派生

 • 古代ギリシャ語:φέγγος|月光、星の光
  • 古代ギリシャ語:φεγγάριον|月
   • 中世ギリシャ語:φεγγάριν|月
   • ギリシャ語:φεγγάρι|月、衛星

「月」の正式な名称はΣελήνη(セリーニ)と言います。

φεγγάρι - 名詞(中性名詞)

主な意味

 1. 月(地球の衛星)
 2. 衛星
 3. 月光、月の光

読み方

 • フェンガーリ|φεγγάρι

ラテン文字(ローマ字)表記

 • fengari

英語訳

 1. Moon
 2. natural satellite, satellite
 3. moonlight

語形変化

衛星の「月」として用いる場合は複数形をとりません。

単数複数
主格φεγγάρι
フェンガーリ
φεγγάρια
フェンガーリア
属格φεγγαριούφεγγαριών
対格φεγγάριφεγγάρια
呼格φεγγάριφεγγάρια

φεγγάρι - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [天文学] の単語

同じ分類 [光と闇] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ι-ια] の単語

 • URLをコピーしました!
目次
閉じる