φεγγάρι

φεγγάρι(フェンガーリ)は「月、衛星、月光」という意味の中性名詞です。

φεγγάρι - 語源・由来・派生

 • 古代ギリシャ語:φέγγος|月光、星の光
  • 古代ギリシャ語:φεγγάριον|月
   • 中世ギリシャ語:φεγγάριν|月
    • ギリシャ語:φεγγάρι|月、衛星

「月」の正式な名称はΣελήνη(セリーニ)と言います。

φεγγάρι - 名詞(中性名詞)

主な意味

 1. 月(地球の衛星)
 2. 衛星
 3. 月光、月の光

読み方

フェンガーリ

ラテン文字(ローマ字)表記

fengari

英語訳

 1. Moon
 2. natural satellite, satellite
 3. moonlight

語形変化

「月」として用いる場合は複数形をとりません。

単数複数
主格φεγγάρι
フェンガーリ
φεγγάρια
フェンガーリア
属格φεγγαριούφεγγαριών
対格φεγγάριφεγγάρια
呼格φεγγάριφεγγάρια

φεγγάρι - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [天文学] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ι-ια] の単語