φεγγάρι

当ページのリンクには広告が含まれています。

φεγγάρι(フェンガーリ)は「月、衛星、月光」という意味の中性名詞です。

目次

φεγγάρι(フェンガーリ)- 語源・由来

古代ギリシャ語で「月や星の光、きらめき」を表す単語から派生した単語です。

同義語のσελήνηはフォーマルな単語で、日常ではφεγγάριを用いるのが一般的。

なお「月, Moon」の正式な名称は、先頭大文字のΣελήνηとなります。

 • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:φέγγος|月光、星の光、きらめき
  • 古代ギリシャ語:φεγγάριον|月
   • 中世ギリシャ語:φεγγάριν|月
   • ギリシャ語:φεγγάρι|月、衛星、月光

φεγγάρι(フェンガーリ)- 関連項目

同じ分類 [天文学] の単語

同じ分類 [光と闇] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ι-ια] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

φεγγάρι(フェンガーリ)- 中性名詞

主な意味

 1. 月(地球の衛星としての)
 2. 衛星
 3. 月光、月の光

読み方

 • フェンガーリ|φεγγάρι

ラテン文字(ローマ字)表記

 • fengari

英語訳

 1. Moon
 2. natural satellite, satellite
 3. moonlight

語形変化

「月, Moon」として用いる場合は、複数形をとりません。

単数複数
主格φεγγάρι
フェンガーリ
φεγγάρια
フェンガーリア
属格φεγγαριούφεγγαριών
対格φεγγάριφεγγάρια
呼格φεγγάριφεγγάρια
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次