άστρο

当ページのリンクには広告が含まれています。

άστρο(アストゥロ・アーストゥロ)は「星」という意味の中性名詞です。

目次

άστρο(アストゥロ・アーストゥロ)- 語源・由来

古代ギリシャ語から。

 • 印欧祖語:燃える+名詞化の接尾辞
  • 印欧祖語:星(輝くもの、の意味)
   • 古代ギリシャ語:ἀστήρ|星(天体全般)、著名人、ヒトデなど
    • 古代ギリシャ語:ἀστέρα|ἀστήρの対格形
    • 古代ギリシャ語:ἄστρον|星(天体全般、太陽なども)
     • ギリシャ語:άστρο|星
    • 古代ギリシャ語:ἀστέριον|星(空に見える小さい星、ἀστήρの指小語)
   • ラテン語(イタリック祖語などを経て):stella
   • 英語(ゲルマン祖語などを経て):star
    • ギリシャ語:σταρ|スター

アステラス, αστέραςとは異なり、天体としての星🌞というより「夜空に見える星々🌃」を主に表します。

また、άστροは「運命や希望、幸運」の比喩として、次のように用いられることの多い単語です。

 • Αυτό το παιδί έχει άστρο.
  アフトゥ ト ペディ エヒ アストゥロ
  この子は星を持っている→この子は希望に満ちている、のような意味。
  This child has a star.
 • Η ομάδα έχει άστρο!
  アフトゥ ト ペディ エヒ アストゥロ
  このチームは星を持っている→このチームは絶対勝つ運命にある、のような意味。
  The team has a star!

形やシンボルの「星型」としては、αστέραςとは逆で、内側で線が交わる「星型多角形🔯」を指します。

特に、ユダヤ教の象徴、イスラエルの国旗にある「ダビデの星✡」にはこれが用いられます。

 • το άστρο του Δαβίδ
  ト アストゥロ トゥ ダヴィドゥ
  ダビデの星
  the Star of David

ただし、星型多角形🔯に必ずάστροを用いるというわけではなく、形容詞で「星型の多角形, αστεροειδές πολύγωνο」と言ったり、芒星であれば「五芒星・ペンタグラム, πεντάγραμμα」などの名称で呼ばれたりもします。

それから、映画『スター・ウォーズ』のギリシャ語タイトルなどにも、άστροが使われています。

 • Ο Πόλεμος των Άστρων
  オ ポレモス トン アストゥロン
  『スター・ウォーズ』
  Star Wars

άστρο(アストゥロ・アーストゥロ)- 関連項目

同じ分類 [天文学] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ο-α] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

άστρο(アストゥロ・アーストゥロ)- 中性名詞

主な意味

読み方

 • アストゥロ・アーストゥロ|άστρο

ラテン文字(ローマ字)表記

 • astro

英語訳

 1. star

語形変化

単数複数
主格άστρο
アストゥロ・アーストゥロ
άστρα
アストゥラ・アーストゥラ
属格άστρουάστρων
対格άστροάστρα
呼格άστροάστρα
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次