σέλας

当ページのリンクには広告が含まれています。

σέλας(セーラス)は「オーロラ、光、輝き」という意味の中性名詞です。

目次

σέλας(セーラス)- 語源・由来

σελήνη(月)と同じ語源を持ちます。

 • 印印欧祖語:まぶしい光
  • 古代ギリシャ語:σέλας|光、輝き
   • ギリシャ語:σέλας|光、輝き、オーロラ

英語や日本語と同じように「オーロラ」を「極地の光」と表すこともあります。また、観測される極域による次のような言い方もあります。

 • πολικό σέλας(ポリコ セーラス)
  • 極地の光:極光, polar aurora
 • βόρειο σέλας(ヴォリオ セーラス)
  • 北の光:北極光, northern light
 • νότιο σέλας(ノティオ セーラス)
  • 南の光:南極光, southern light

σέλας(セーラス)- 関連項目

同じ分類 [天文学] の単語

同じ分類 [光と闇] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

σέλας(セーラス)- 中性名詞

主な意味

 1. オーロラ
 2. 光、輝き

読み方

 • セーラス|σέλας

ラテン文字(ローマ字)表記

 • selas

英語訳

 1. aurora
 2. light, shine

語形変化

かなり珍しい-ας, -αταタイプの曲用です。

単数複数
主格σέλας
セーラス
σέλατα
セーラタ
属格σέλατοςσελάτων
対格σέλαςσέλατα
呼格σέλαςσέλατα

関連用語

オーロラ、北極光βόρειο σέλας ヴォリオ セーラスvoreio selas[英] northern lights
オーロラ、南極光νότιο σέλας ノティオ セーラスnotio selas[英] southern lights
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次