αθάνατος

αθάνατος(アサーナトス)は「不死の、不滅の、永遠の」という意味の形容詞・男性名詞です。

αθάνατος - 語源・由来・派生

 • 古代ギリシャ語:θνῄσκω|死ぬ
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:θάνατος|死
  • 古代ギリシャ語:ἀ-|否定の接頭辞
   • 古代ギリシャ語:ἀθάνατος|不死の、不滅の、永遠の
    • ギリシャ語:αθάνατος|不死の、不滅の、永遠の(形容詞)/ 不死の人、神々(名詞)

比喩的に「神々」を表すこともありますが、基本的には複数形で不特定の神々を指します。特に「唯一神」をこの言葉で表すことはありません。

αθάνατος - 形容詞

主な意味

 1. 不死の、不滅の、不朽の
 2. 永遠の、永遠に続く

読み方

アサーナトス

ラテン文字(ローマ字)表記

athanatos

英語訳

 1. immortal, deathless, undying
 2. eternal, everlasting

語形変化

単数

男性女性中性
主格αθάνατος
アサーナトス
αθάνατη
アサーナティ
αθάνατο
アサーナト
属格αθάνατουαθάνατηςαθάνατου
対格αθάνατοαθάνατηαθάνατο
呼格αθάνατεαθάνατηαθάνατο

複数

男性女性中性
主格αθάνατοιαθάνατεςαθάνατα
属格αθάνατωναθάνατωναθάνατων
対格αθάνατουςαθάνατεςαθάνατα
呼格αθάνατοιαθάνατεςαθάνατα

用例

 • Η ανθρώπινη ψυχή είναι αθάνατη.
  イ アンスロピニ プシヒー イネ アサーナシ
  人の魂は不滅です。
 • Έγραψε το αθάνατο ποίημά του.
  エグラプセ ト アサーナト ピーマ トゥ
  彼は不朽の詩を書いた。

αθάνατος - 名詞(男性名詞)

主な意味

 1. 不死の人
 2. (複数形で、比喩的に)神々

読み方

アサーナトス

ラテン文字(ローマ字)表記

athanatos

英語訳

 1. immortal
 2. gods

語形変化

単数複数
主格αθάνατοςαθάνατοι
属格αθανάτουαθανάτων
対格αθάνατοαθανάτους
呼格αθάνατεαθάνατοι

αθάνατος - 関連項目

同じ品詞 [形容詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語