σκύλος

σκύλος(スキーロス)は「イヌ、犬、オスの犬」という意味の男性名詞です。

目次

σκύλος - 語源・由来・派生

イヌ科イヌ属の動物。タイリクオオカミの亜種。いわゆる飼い犬。

古代ギリシャ語で「若い犬、子犬」を指す単語が、現代では犬全般を指す言葉となりました。

 • 古代ギリシャ語:σκύλαξ|犬(特に若い犬、子犬)
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:σκύλος|犬、オスの犬

男性名詞ですが、性別を問わずに用いることもできます。

類義語

σκύλος - 名詞(男性名詞)

主な意味

 1. イヌ、犬、飼い犬、イエイヌ
 2. オスの犬
 3. 努力家、勉強家
 4. 野蛮な人、獣のような人

読み方

 • スキーロス|σκύλος

ラテン文字(ローマ字)表記

 • skylos

英語訳

 1. dog, domestic dog
 2. male dog
 3. hard worker
 4. beast, brute

語形変化

単数複数
主格σκύλοςσκύλοι
属格σκύλουσκύλων
対格σκύλοσκύλους
呼格σκύλεσκύλοι

σκύλος - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [動物] の単語

同じ分類 [イヌ科] の単語

同じ分類 [哺乳類] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

 • URLをコピーしました!
目次
閉じる