σκύλος

当ページのリンクには広告が含まれています。

σκύλος(スキーロス)は「イヌ、犬、オスの犬」という意味の男性名詞です。

目次

σκύλος(スキーロス)- 語源・由来

古代ギリシャ語で「若い犬、子犬」などを表す単語から。現代では、犬(飼い犬)全般を指す言葉となっています。

σκύλοςは男性名詞で、特にオスの犬を指すこともありますが、性別を問わずに用いることができます。

努力家、勉強家といった「忍耐強いタフな人」や、獣のような「野蛮な、粗暴な人」を比喩的に表すこともあります。

 • 古代ギリシャ語:σκύλαξ|若い犬、子犬、そのほかの動物の子ども
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:σκύλος|犬、オスの犬
  • -α|女性名詞化の接尾辞
  • σκυλίον|σκύλοςの指小形
   • ギリシャ語:σκυλί|犬(オス、メス)
  • -άκι|小ささ、愛着などを表す指小辞

σκύλος(スキーロス)- 関連項目

同じ分類 [イヌ科] の単語

同じ分類 [動物] の単語

同じ分類 [哺乳類] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

σκύλος(スキーロス)- 男性名詞

主な意味

 1. イヌ、犬、飼い犬、イエイヌ
 2. オスの犬
 3. 努力家、勉強家
 4. 野蛮な人、獣のような人

読み方

 • スキーロス|σκύλος

ラテン文字(ローマ字)表記

 • skylos

英語訳

 1. dog, domestic dog
 2. male dog
 3. hard worker
 4. beast, brute

語形変化

単数複数
主格σκύλοςσκύλοι
属格σκύλουσκύλων
対格σκύλοσκύλους
呼格σκύλεσκύλοι
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次