σκύλος

σκύλος(スキーロス)は「イヌ、犬、オスの犬」という意味の男性名詞です。

σκύλος - 語源・由来・派生

イヌ科イヌ属の動物。タイリクオオカミの亜種。いわゆる飼い犬。

古代ギリシャ語で「若い犬、子犬」を指す単語が、現代では犬全般を指す言葉となりました。

 • 古代ギリシャ語σκύλαξ犬(特に若い犬、子犬)
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語σκύλος犬、オスの犬

男性名詞ですが、性別を問わずに用いることもできます。

類義語

 • σκύλα(スキーラ)メスの犬
 • σκυλί(スキリ)犬
 • κύων(キーオン)犬のフォーマルな言い方
 • σκυλάκι(スキラーキ)子犬
 • κουτάβι(クターヴィ)子犬

σκύλος - 名詞(男性名詞)

主な意味

 1. イヌ、犬、飼い犬、イエイヌ
 2. オスの犬
 3. 努力家、勉強家
 4. 野蛮な人、獣のような人

読み方

スキーロス

ラテン文字(ローマ字)表記

skylos

英語訳

 1. dog, domestic dog
 2. male dog
 3. hard worker
 4. beast, brute

語形変化

単数複数
主格σκύλοςσκύλοι
属格σκύλουσκύλων
対格σκύλοσκύλους
呼格σκύλεσκύλοι

σκύλος - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [動物] の単語

同じ分類 [イヌ科] の単語

同じ分類 [哺乳類] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語