κηδεία

当ページのリンクには広告が含まれています。

κηδεία(キディア・キディーア)は「葬儀・葬式」という意味の女性名詞です。

目次

κηδεία(キディア・キディーア)- 語源・由来

古代ギリシャ語からの継承。原義は「姻戚関係(結婚による親族の関係)」で、動詞「κηδεύω」の意味から派生しています。

 • 古代ギリシャ語:κῆδος|気遣うこと、心配、ケア、死者の世話、追悼…
  • 古代ギリシャ語:κηδεύω|世話をする、心配する、埋葬する
   • ギリシャ語:κηδεύω|葬儀をとりおこなう、埋葬する
  • -εία|女性名詞化の接尾辞
   • 古代ギリシャ語:κηδεία|姻戚関係、葬儀・葬式
    • ギリシャ語:κηδεία|葬儀・葬式

Η κηδεία θα γίνει στο A' Nεκροταφείο.
葬儀は第一霊園で行われます。
The funeral will take place in Cemetery A.

κηδεία(キディア・キディーア)- 関連項目

同じ分類 [宗教] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

κηδεία(キディア・キディーア)- 女性名詞

主な意味

 1. 葬儀・葬式

読み方

 • キディア・キディーア|κηδεία

ラテン文字(ローマ字)表記

 • kideia

英語訳

 1. funeral

語形変化

単数複数
主格κηδεία
キディア・キディーア
κηδείες
キディエス・キディーエス
属格κηδείας
キディアス・キディーアス
κηδειών
キディオン・キディオーン
対格κηδείακηδείες
呼格κηδείακηδείες
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次