βερικοκιά

βερικοκιά(ヴェリコキア・ヴェリコキャ)は「アンズの木」という意味の女性名詞です。

目次

βερικοκιά - 語源・由来・派生

βερίκοκο(アンズ)+-ιά(女性名詞化の接尾辞)。

βερικοκιά - 女性名詞

主な意味

  1. アンズの木

読み方

  • ヴェリコキア・ヴェリコキャ|βερικοκιά

ラテン文字(ローマ字)表記

  • verikokia

英語訳

  1. apricot tree

語形変化

単数複数
主格βερικοκιά
ヴェリコキア・ヴェリコキャ
βερικοκιές
ヴェリコキエス
属格βερικοκιάςβερικοκιών
対格βερικοκιάβερικοκιές
呼格βερικοκιάβερικοκιές

βερικοκιά - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [果物] の単語

同じ分類 [樹木] の単語

同じ分類 [植物] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

  • URLをコピーしました!
目次
閉じる