βερικοκιά

当ページのリンクには広告が含まれています。

βερικοκιά(ヴェリコキア・ヴェリコキャ)は「アンズの木」という意味の女性名詞です。

目次

βερικοκιά(ヴェリコキア・ヴェリコキャ)- 語源・由来

βερίκοκο(アンズ)+-ιά(女性名詞化の接尾辞)。

βερικοκιά(ヴェリコキア・ヴェリコキャ)- 関連項目

同じ分類 [果物] の単語

同じ分類 [樹木] の単語

同じ分類 [植物] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

βερικοκιά(ヴェリコキア・ヴェリコキャ)- 女性名詞

主な意味

  1. アンズの木

読み方

  • ヴェリコキア・ヴェリコキャ|βερικοκιά

ラテン文字(ローマ字)表記

  • verikokia

英語訳

  1. apricot tree

語形変化

単数複数
主格βερικοκιά
ヴェリコキア・ヴェリコキャ
βερικοκιές
ヴェリコキエス
属格βερικοκιάςβερικοκιών
対格βερικοκιάβερικοκιές
呼格βερικοκιάβερικοκιές
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
  • URLをコピーしました!
目次