αχλαδομηλιά

当ページのリンクには広告が含まれています。

αχλαδομηλιά(アフラドミリア・アフラドミリャ)は「ナシの木、和梨の木」という意味の女性名詞です。

目次

αχλαδομηλιά(アフラドミリア・アフラドミリャ)- 語源・由来

αχλαδόμηλο(ナシ、和梨)+-ιά(女性名詞化の接尾辞)。

αχλαδομηλιά(アフラドミリア・アフラドミリャ)- 関連項目

同じ分類 [果物] の単語

同じ分類 [樹木] の単語

同じ分類 [植物] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

αχλαδομηλιά(アフラドミリア・アフラドミリャ)- 女性名詞

主な意味

  1. ナシの木、和梨の木

読み方

  • アフラドミリア・アフラドミリャ|αχλαδομηλιά

ラテン文字(ローマ字)表記

  • achladomilia

英語訳

  1. asian pear tree

語形変化

単数複数
主格αχλαδομηλιά
アフラドミリア・アフラドミリャ
αχλαδομηλιές
アフラドミリエス
属格αχλαδομηλιάςαχλαδομηλιών
対格αχλαδομηλιάαχλαδομηλιές
呼格αχλαδομηλιάαχλαδομηλιές
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
  • URLをコピーしました!
目次