έρευνα

当ページのリンクには広告が含まれています。

έρευνα(エーレヴナ・エレヴナ)は「研究、調査」という意味の女性名詞です。

目次

έρευνα(エーレヴナ・エレヴナ)- 語源・由来

古代ギリシャ語の「尋ねる」から。

 • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:ἔρομαι|尋ねる、聞く
  • 古代ギリシャ語:ἔρευνα|探究、追求
   • ギリシャ語:έρευνα|研究、調査

έρευνα(エーレヴナ・エレヴナ)- 関連項目

同じ分類 [学問] の単語

同じ分類 [科学] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

関連カテゴリー

έρευνα(エーレヴナ・エレヴナ)- 女性名詞

主な意味

 1. 研究
 2. 調査

読み方

 • エーレヴナ・エレヴナ|έρευνα

ラテン文字(ローマ字)表記

 • erevna

英語訳

 1. research
 2. investigation

語形変化

単数複数
主格έρευνα
エーレヴナ・エレヴナ
έρευνες
エーレヴネス・エレヴネス
属格έρευναςερευνών
対格έρευναέρευνες
呼格έρευναέρευνες
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次