μπαταρία

イタリア語のbatteria(電池、ドラムなどの意味)から。 比喩表現として「(私の)電池を充電する」のように用いることもあります。ゆっくり休んで活力をそなえる、のような意味です(後述)。 Contents1 主な意味2...

μπαταρία - 語源・由来・派生

イタリア語のbatteria(電池、ドラムなどの意味)から。

比喩表現として「(私の)電池を充電する」のように用いることもあります。ゆっくり休んで活力をそなえる、のような意味です(後述)。

μπαταρία - 女性名詞

主な意味

 1. 電池、バッテリー

読み方

バタリア

ラテン文字(ローマ字)表記

bataria

英語訳

 1. battery

語形変化

単数複数
主格μπαταρία
バタリア
μπαταρίες
バタリエス
属格μπαταρίαςμπαταριών
対格μπαταρίαμπαταρίες
呼格μπαταρίαμπαταρίες

関連用語・用例

 • Γεμίζω τις μπαταρίες μου.
  イェミーゾ ティス バタリエス ム
  私の電池を充電する(休養して活力をそなえる、のような意味)
  I charge my batteries.
 • αλκαλική μπαταρία
  アルカリキ バタリア
  アルカリ(乾)電池
  alkaline battery
 • μπαταρία λιθίου
  バタリア リシーウ
  リチウム(乾)電池
  lithium battery
 • επαναφορτιζόμενη μπαταρία
  エパナフォルティゾーメニ リシーウ
  充電池、充電式電池
  rechargeable battery

μπαταρία - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [物理学] の単語

同じ分類 [電気] の単語

  同じ分類 [日用品] の単語

  同じ品詞 [女性名詞] の単語

  同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語