ώρα

当ページのリンクには広告が含まれています。

ώρα(オーラ・オラ)は「…時、時間」という意味の女性名詞です。

目次

ώρα(オーラ・オラ)- 語源・由来

インド・ヨーロッパ祖語で「年」を表す言葉から。英語のyearと語源をともにします。

 • 印欧祖語:年
  • 古代ギリシャ語:ὥρα|時の区切り(年、月、日…)、季節、…時、時間
   • ギリシャ語:ώρα|…時、時間
  • 英語(ゲルマン祖語などを経て):year|年、一年

ώρα(オーラ・オラ)- 関連項目

同じ分類 [時間] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

関連カテゴリー

ώρα(オーラ・オラ)- 女性名詞

主な意味

 1. …時(時間の単位)
 2. 時間

読み方

 • オーラ・オラ|ώρα

ラテン文字(ローマ字)表記

 • ora

英語訳

 1. hour
 2. time

語形変化

単数複数
主格ώρα
オーラ・オラ
ώρες
オーレス・オレス
属格ώραςωρών
対格ώραώρες
呼格ώραώρες
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次