χαλαρός

当ページのリンクには広告が含まれています。

χαλαρός(ハラロス)は「リラックスした、緩んだ、たるんだ」という意味の女性名詞です。

目次

χαλαρός(ハラロス)- 語源・由来

古代ギリシャ語の「緩む、たるむ」から(👉χαλάρωση)。

χαλαρός(ハラロス)- 関連項目

同じ分類 [リラクゼーション] の単語

同じ分類 [] の単語

同じ品詞 [形容詞] の単語

関連カテゴリー

χαλαρός(ハラロス)- 女性名詞

主な意味

  1. リラックスした、緊張していない、くつろいだ
  2. 緩んだ、たるんだ

読み方

  • ハラロス|χαλαρός

ラテン文字(ローマ字)表記

  • chalaros

英語訳

  1. relaxed
  2. loose, slack

語形変化

男性女性中性
単数
主格χαλαρός
ハラロス
χαλαρή
ハラリ
χαλαρό
ハラロ
属格χαλαρού
ハラル
χαλαρής
ハラリス
χαλαρού
対格χαλαρόχαλαρήχαλαρό
呼格χαλαρέ
ハラレ
χαλαρήχαλαρό
複数
主格χαλαροί
ハラリ
χαλαρές
ハラレス
χαλαρά
ハララ
属格χαλαρών
ハラロン
χαλαρώνχαλαρών
対格χαλαρούς
ハラルス
χαλαρές
ハラレス
χαλαρά
呼格χαλαροίχαλαρέςχαλαρά
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
  • URLをコピーしました!
目次