ηρεμία

当ページのリンクには広告が含まれています。

ηρεμία(イレミア)は「落ち着き、平静、平穏、安穏、平和、静けさ」という意味の女性名詞です。

目次

ηρεμία(イレミア)- 語源・由来

心・精神またはまわりの状況が落ち着いているさま。古代ギリシャ語ἠρεμίαを継承した単語です。

反対に、心の動揺や乱れはταραχή(トラヒ)、状況の混乱や騒動はαναστάτωση(アナスタトシ)などと表します。

ηρεμία(イレミア)- 関連項目

同じ分類 [リラクゼーション] の単語

同じ分類 [] の単語

同じ分類 [社会] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

関連カテゴリー

ηρεμία(イレミア)- 女性名詞

主な意味

  1. 落ち着き、平静
  2. 平穏、安穏、平和
  3. 静けさ、凪

読み方

  • イレミア|ηρεμία

ラテン文字(ローマ字)表記

  • iremia

英語訳

  1. calm
  2. tranquility, peace
  3. calm, quiet

語形変化

単数複数
主格ηρεμία
イレミア
ηρεμίες
イレミエス
属格ηρεμίας
イレミアス
ηρεμιών
イレミオン
対格ηρεμίαηρεμίες
呼格ηρεμίαηρεμίες
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
  • URLをコピーしました!
目次