ευχαρίστηση

当ページのリンクには広告が含まれています。

ευχαρίστηση(エフハリースティシ・エフハリスティシ)は「喜び、楽しみ、快楽、快感」という意味の女性名詞です。

目次

ευχαρίστηση(エフハリースティシ・エフハリスティシ)- 語源・由来

古代ギリシャ語のεὐχάριστος(楽しい、快い)から。

ありがとう」のフレーズに用いるευχαριστώ(エフハリスト)と同じ語源を持ちます。

 • 古代ギリシャ語:εὐ-|良いという意味の接頭辞
  • 英語:eu-|良い、真の・本物の、という意味の接頭辞
 • 古代ギリシャ語:χάρις|美・魅力/善意・好意/感謝・謝意
  • 古代ギリシャ語:εὐχάριστος|楽しい、快い
   • ギリシャ語:ευχάριστος|楽しい、良い、美しい
   • 古代ギリシャ語:εὐχαριστέω|恵みを与える/感謝する
    • ギリシャ語:ευχαριστώ|感謝する/ありがとう
    • ギリシャ語:ευχαρίστηση|喜び、楽しみ、快楽、快感
   • 古代ギリシャ語:εὐχαριστία|感謝、感謝祭、聖餐
    • ギリシャ語:ευχαριστία|感謝
    • 英語(教会ラテン語などを経て):Eucharist|聖餐、エウカリスト

ευχαρίστηση - 名詞(女性名詞)

主な意味

 1. 喜び、楽しみ、快楽、快感

読み方

 • エフハリースティシ・エフハリスティシ|ευχαρίστηση

ラテン文字(ローマ字)表記

 • efcharistisi

英語訳

 1. pleasure

語形変化

単数複数
主格ευχαρίστηση
エフハリースティシ・エフハリスティシ
ευχαριστήσεις
エフハリスティーシス
属格ευχαρίστησης
ευχαριστήσεως
ευχαριστήσεων
対格ευχαρίστησηευχαριστήσεις
呼格ευχαρίστησηευχαριστήσεις

ευχαρίστηση(エフハリースティシ・エフハリスティシ)- 関連項目

同じ分類 [喜び・楽しさ] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-η-εις] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次