οικονομία

当ページのリンクには広告が含まれています。

οικονομία(イコノミア)は「経済」という意味の女性名詞です。倹約、貯蓄(主に複数形)という意味もあります。

目次

οικονομία(イコノミア)- 語源・由来

古代ギリシャ語の「家」と「分配・共有する→法」から。英語のeconomyをはじめ、諸言語に広く派生しています。

 • 古代ギリシャ語:οἶκος|家、住居
 • 古代ギリシャ語:νέμω|分配する、共有する
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:νόμος|法律、成文法
  • 古代ギリシャ語:οἰκονόμος|家の管理者・主人
   • 古代ギリシャ語:οἰκονομία|家政(術)、世帯や家族の管理
    • 英語:economy|経済、倹約
    • ギリシャ語:οικονομία|経済、倹約、貯蓄
 • οἰκονομία
  • 英語:economy
  • ギリシャ語:οικονομία
  • イタリア語:economia
  • フランス語:économie
  • ドイツ語:Ökonomie
  • フィンランド語:ekonomi など

οικονομία(イコノミア)- 関連項目

同じ分類 [社会] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

関連カテゴリー

οικονομία(イコノミア)- 女性名詞

主な意味

 1. 経済

読み方

 • イコノミア|οικονομία

ラテン文字(ローマ字)表記

 • oikonomia

英語訳

 1. economy

語形変化

単数複数
主格οικονομία
イコノミア
οικονομίες
イコノミエス
属格οικονομίαςοικονομιών
対格οικονομίαοικονομίες
呼格οικονομίαοικονομίες
白水社
¥3,630 (2024/04/04 02:29時点 | Amazon調べ)
\楽天ポイント5倍セール!/
楽天市場
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
\楽天ポイント5倍セール!/
楽天市場
 • URLをコピーしました!
目次