αλιεία

当ページのリンクには広告が含まれています。

αλιεία(アリーア)は「漁、釣り」という意味の女性名詞です。

目次

αλιεία(アリーア)- 語源・由来

古代ギリシャ語の「塩, ἅλς」から。海で働く人やことがらを表す多くの言葉がここから派生しています。

労働・職業としての「漁」の意味で用いられることが多く、趣味・娯楽としての「釣り」を表す単語としてはψάρεμα(プサーレマ)のほうが一般的です。

 • 古代ギリシャ語:ἅλς, ἅλας|塩
  • ギリシャ語:άλας|塩(えん、化合物としての)
   • 中世ギリシャ語・ギリシャ語:αλάτι|塩(しお、食塩など)
  • ギリシャ語:αλιεία|漁、釣り
  • 古代ギリシャ語:ἁλιεύς|漁師、船乗り
   • ギリシャ語:αλιεύς|漁師
   • 古代ギリシャ語:ἁλιεύω|漁・釣りをする
    • ギリシャ語:αλιευτικός|漁の、漁業の
     • ギリシャ語:αλιευτικό|漁船

αλιεία(アリーア)- 関連項目

同じ分類 [職業] の単語

同じ分類 [社会] の単語

同じ分類 [趣味] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

αλιεία(アリーア)- 女性名詞

主な意味

 1. 漁、釣り

読み方

 • アリーア|αλιεία

ラテン文字(ローマ字)表記

 • alieia

英語訳

 1. fishing

語形変化

複数形のない単語です。

単数
主格αλιεία
アリーア
属格αλιείας
対格αλιεία
呼格αλιεία
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次