μακροζωία

当ページのリンクには広告が含まれています。

μακροζωία(マクロゾイア)は「長寿、長命、長生き」という意味の女性名詞です。

目次

μακροζωία(マクロゾイア)- 語源・由来

「長い + 生命」。同義語に、μακροημέρευση(マクロイメレフシ)やμακροβιότητα(マクロヴィオーティタ)などがあります。

「短命」はολιγοζωία(オリゴゾイア)といいます。

 • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:μακρός|長い
  • ギリシャ語:μακρο-|長さを表す接頭辞
  • 英語(ラテン語などを経て):macro-|長さや大きさなどを表す接頭辞
 • 古代ギリシャ語:ζώω, ζω|生きる、生きている
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:ζωή|命、生命、一生、生涯
   • ギリシャ語:μακροζωία|長寿、長命、長生き

μακροζωία(マクロゾイア)- 関連項目

同じ分類 [生物学] の単語

同じ分類 [] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

関連カテゴリー

μακροζωία(マクロゾイア)- 女性名詞

主な意味

 1. 長寿、長命、長生き

読み方

 • マクロゾイア|μακροζωία

ラテン文字(ローマ字)表記

 • makrozoia

英語訳

 1. longevity

語形変化

ふつうは複数形をとりません。また、複数属格形のない単語です。

単数複数
主格μακροζωία
マクロゾイア
μακροζωίες
マクロゾイエス
属格μακροζωίας
マクロゾイアス
-
対格μακροζωίαμακροζωίες
呼格μακροζωίαμακροζωίες
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次