πεζοπορία

当ページのリンクには広告が含まれています。

πεζοπορία(ペゾポリア)は「ハイキング、ウォーキング」という意味の女性名詞です。

目次

πεζοπορία(ペゾポリア)- 語源・由来

古代ギリシャ語を継承した単語。

 • 古代ギリシャ語:πεζός|徒歩の、陸上の、陸生の、詩的でない、音楽を伴わない・メロディアスでない
  • ギリシャ語:πεζός|(形容詞)徒歩の、詩的でない・散文の、ありふれた/(名詞)歩行者
 • 古代ギリシャ語:πόρος|通路、道(特に水域を通るところ)、開口部、毛穴など
  • ギリシャ語:πόρος|毛穴、管、資源、資産
   • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:πεζοπόρος|(形容詞)徒歩の/(名詞)歩行者、徒歩旅行者
   • -ία|女性名詞化の接尾辞
    • πεζοπορία|ハイキング、歩行・歩くこと・ウォーキング

基本的には、楽しみ・アクティビティとしての「ウォーキング」を、特に自然を楽しみながら歩く「ハイキング」を表します。

機能としての「歩行」には、βάδισμα(ヴァーディズマ)またはπερπάτημα(ペルパティマ)といった単語を用いるのが一般的です。

 • ορεινή πεζοπορία(オリニ ペゾポリア):山歩き、トレッキング(👉όρος|山)
 • ορειβασία(オリヴァシア):登山、山登り
 • αναρρίχηση(アナリーヒシ):クライミング、ロッククライミング

πεζοπορία(ペゾポリア)- 関連項目

同じ分類 [趣味] の単語

同じ分類 [リラクゼーション] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

関連カテゴリー

πεζοπορία(ペゾポリア)- 女性名詞

主な意味

 1. ハイキング、歩行・歩くこと・ウォーキング

読み方

 • ペゾポリア|πεζοπορία

ラテン文字(ローマ字)表記

 • pezoporia

英語訳

 1. hiking, walking

語形変化

単数複数
主格πεζοπορία
ペゾポリア
πεζοπορίες
ペゾポリエス
属格πεζοπορίας
ペゾポリアス
πεζοποριών
ペゾポリオン
対格πεζοπορίαπεζοπορίες
呼格πεζοπορίαπεζοπορίες
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次