επιστολή

当ページのリンクには広告が含まれています。

επιστολή(エピストリ・エピストリー)は「手紙、書簡」という意味の女性名詞です。

目次

επιστολή(エピストリ・エピストリー)- 語源・由来

古代ギリシャ語の「送る」から。

ふつうの「手紙」の意味のほか、新約聖書における「使徒書簡」を表すこともあり、英語のepistleと起源をともにします。

 • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:ἐπί-|on, at, byの意味を持つ接頭辞
 • 古代ギリシャ語:στέλλω|備える、送る
  • ギリシャ語:στέλνω|送る
  • 古代ギリシャ語:ἐπιστέλλω|(手紙や口頭で)情報を伝える
  • 古代ギリシャ語:-η|名詞化の接尾辞
   • 古代ギリシャ語:ἐπιστολή|手紙、ことづて、指令、命令
    • ギリシャ語:επιστολή|手紙、書簡
     • ラテン語:epistola
      • 英語:epistle|手紙、書簡

キリスト教の新約聖書の後半を占める、使徒(キリストの弟子)たちが書いた手紙形式の文書をいう。

書簡(新約聖書) - Wikipedia

επιστολή(エピストリ・エピストリー)- 関連項目

同じ分類 [メディア] の単語

同じ分類 [郵便] の単語

同じ分類 [宗教] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-η-ες] の単語

関連カテゴリー

επιστολή(エピストリ・エピストリー)- 女性名詞

主な意味

 1. 手紙、書簡
 2. 書簡、使徒書簡、手紙(新約聖書)

読み方

 • エピストリ・エピストリー|επιστολή

ラテン文字(ローマ字)表記

 • epistoli

英語訳

 1. letter
 2. epistle

語形変化

単数複数
主格επιστολή
エピストリ・エピストリー
επιστολές
エピストレス・エピストレース
属格επιστολήςεπιστολών
対格επιστολήεπιστολές
呼格επιστολήεπιστολές
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次