γραμματόσημο

γραμματόσημο(グラマトーシモ・グラマトシモ)は「切手」という意味の中性名詞です。

目次

γραμματόσημο - 語源・由来・派生

「郵便」と「印」があわさった言葉。

 • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:γράφω|書く
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:γράμμα|文字
   • ギリシャ語:γραμματό-|書くこと、または郵便を表す接頭辞
 • 古代ギリシャ語:σῆμα|印、記号
  • ギリシャ語:σήμα|商標、記章、ロゴ
   • ギリシャ語:-σημο|印章、刻印を表す接尾辞
    • ギリシャ語:γραμματόσημο|切手

γραμματόσημο - 中性名詞

主な意味

 1. 切手

読み方

 • グラマトーシモ・グラマトシモ|γραμματόσημο

ラテン文字(ローマ字)表記

 • grammatosimo

英語訳

 1. postage stamp

語形変化

単数複数
主格γραμματόσημο
グラマトーシモ・グラマトシモ
γραμματόσημα
グラマトーシマ・グラマトシマ
属格γραμματοσήμου,
γραμματόσημου
γραμματοσήμων
対格γραμματόσημογραμματόσημα
呼格γραμματόσημογραμματόσημα

γραμματόσημο - 関連項目

関連カテゴリー

同じ分類 [郵便] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ο-α] の単語

 • URLをコピーしました!
目次
閉じる