μαρούλι

当ページのリンクには広告が含まれています。

μαρούλι(マルーリ)は「レタス」という意味の中性名詞です。

目次

μαρούλι(マルーリ)- 語源・由来

ラテン語の「苦い」から。

 • ラテン語:amarus|苦い
  • コイネー:μαρούλιον|レタス
   • 中世ギリシャ語:μαρούλιν|レタス
    • ギリシャ語:レタス|μαρούλι

μαρούλι(マルーリ)- 関連項目

同じ分類 [野菜] の単語

同じ分類 [食べ物] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ι-ια] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

μαρούλι(マルーリ)- 中性名詞

主な意味

 1. レタス

読み方

 • マルーリ|μαρούλι

ラテン文字(ローマ字)表記

 • marouli

英語訳

 1. lettuce

語形変化

単数複数
主格μαρούλι
マルーリ
μαρούλια
マルーリア
属格μαρουλιούμαρουλιών
対格μαρούλιμαρούλια
呼格μαρούλιμαρούλια
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次