σκυλί

σκυλί(スキリ)は「イヌ、犬」という意味の中性名詞です。

σκυλί - 語源・由来・派生

イヌ科イヌ属の動物。タイリクオオカミの亜種。いわゆる飼い犬。

オス、メスどちらにも用いる単語です。

 • 古代ギリシャ語σκύλαξ犬(特に若い犬、子犬)
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語σκύλος犬、オスの犬
   • ギリシャ語σκυλί

類義語

 • σκύλος(スキーロス)犬、オスの犬
 • σκύλα(スキーラ)メスの犬
 • κύων(キーオン)犬のフォーマルな言い方
 • σκυλάκι(スキラーキ)子犬
 • κουτάβι(クターヴィ)子犬

σκυλί - 名詞(中性名詞)

主な意味

 1. イヌ、犬、飼い犬、イエイヌ
 2. オスの犬
 3. 努力家、勉強家
 4. 野蛮な人、獣のような人

読み方

スキリ [σκυλί]

ラテン文字(ローマ字)表記

skyli

英語訳

 1. dog, domestic dog
 2. male dog
 3. hard worker
 4. beast, brute

語形変化

単数複数
主格σκυλίσκυλιά
属格σκυλιούσκυλιών
対格σκυλίσκυλιά
呼格σκυλίσκυλιά

σκυλί - 関連項目

関連する単語一覧ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [動物] の単語

同じ分類 [イヌ科] の単語

同じ分類 [哺乳類] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語