σκυλί

σκυλί(スキリ)は「イヌ、犬」という意味の中性名詞です。

σκυλί - 語源・由来・派生

イヌ科イヌ属の動物。タイリクオオカミの亜種。いわゆる飼い犬。

オス、メスどちらにも用いる単語です。

 • 古代ギリシャ語σκύλαξ犬(特に若い犬、子犬)
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語σκύλος犬、オスの犬
   • ギリシャ語σκυλί

類義語

 • σκύλος(スキーロス)犬、オスの犬
 • σκύλα(スキーラ)メスの犬
 • κύων(キーオン)犬のフォーマルな言い方
 • σκυλάκι(スキラーキ)子犬
 • κουτάβι(クターヴィ)子犬

σκυλί - 名詞(中性名詞)

主な意味

 1. イヌ、犬、飼い犬、イエイヌ
 2. オスの犬
 3. 努力家、勉強家
 4. 野蛮な人、獣のような人

読み方

スキリ

ラテン文字(ローマ字)表記

skyli

英語訳

 1. dog, domestic dog
 2. male dog
 3. hard worker
 4. beast, brute

語形変化

単数複数
主格σκυλίσκυλιά
属格σκυλιούσκυλιών
対格σκυλίσκυλιά
呼格σκυλίσκυλιά

σκυλί - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [動物] の単語

同じ分類 [イヌ科] の単語

同じ分類 [哺乳類] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語