σκυλί

当ページのリンクには広告が含まれています。

σκυλί(スキリ)は「イヌ、犬」という意味の中性名詞です。

目次

σκυλί(スキリ)- 語源・由来

古代ギリシャ語で「若い犬、子犬」などを表す単語から。オスとメスどちらにも用います。

 • 古代ギリシャ語:σκύλαξ|若い犬、子犬、そのほかの動物の子ども
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:σκύλος|犬、オスの犬
  • -α|女性名詞化の接尾辞
  • σκυλίον|σκύλοςの指小形
   • ギリシャ語:σκυλί|犬(オス、メス)
  • -άκι|小ささ、愛着などを表す指小辞

σκυλί(スキリ)- 関連項目

同じ分類 [イヌ科] の単語

同じ分類 [動物] の単語

同じ分類 [哺乳類] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ι-ια] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

σκυλί(スキリ)- 中性名詞

主な意味

 1. イヌ、犬、飼い犬、イエイヌ
 2. 努力家、勉強家
 3. 野蛮な人、粗暴な人、獣のような人

読み方

 • スキリ|σκυλί

ラテン文字(ローマ字)表記

 • skyli

英語訳

 1. dog, domestic dog
 2. hard worker
 3. beast, brute

語形変化

単数複数
主格σκυλίσκυλιά
属格σκυλιούσκυλιών
対格σκυλίσκυλιά
呼格σκυλίσκυλιά
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次