αδέρφι

αδέρφι(アデルフィ)は「兄弟、姉妹」という意味の中性名詞です。英語のsiblingに相当する、男女の区別なしに使える単語です。αδέλφιと綴ることもあります。

目次

αδέρφι - 語源・由来・派生

αδερφός(兄弟)

αδέρφι - 名詞(中性名詞)

主な意味

  1. 兄弟・姉妹(男女の区別なく)

読み方

  • アデルフィ|αδέρφι

ラテン文字(ローマ字)表記

  • aderfi

英語訳

  1. sibling

語形変化

主に複数形が用いられます。

単数複数
主格αδέρφι
アデルフィ
αδέρφια
アデルフィア
属格αδερφιούαδερφιών
対格αδέρφιαδέρφια
呼格αδέρφιαδέρφια

αδέρφι - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [家族] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ι-ια] の単語

  • URLをコピーしました!
目次
閉じる