αδέρφι

当ページのリンクには広告が含まれています。

αδέρφι(アデルフィ)は「兄弟、姉妹」という意味の中性名詞です。英語のsiblingに相当する、男女の区別なしに使える単語です。αδέλφιと綴ることもあります。

目次

αδέρφι(アデルフィ)- 語源・由来

αδερφός(兄弟)

αδέρφι(アデルフィ)- 関連項目

同じ分類 [家族] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ι-ια] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

αδέρφι(アデルフィ)- 中性名詞

主な意味

  1. 兄弟・姉妹(男女の区別なく)

読み方

  • アデルフィ|αδέρφι

ラテン文字(ローマ字)表記

  • aderfi

英語訳

  1. sibling

語形変化

主に複数形が用いられます。

単数複数
主格αδέρφι
アデルフィ
αδέρφια
アデルフィア
属格αδερφιούαδερφιών
対格αδέρφιαδέρφια
呼格αδέρφιαδέρφια
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
  • URLをコピーしました!
目次