πεφταστέρι

πεφταστέρι(ペフタステリ・ペフタステーリ)は「流れ星」という意味の中性名詞です。

目次

πεφταστέρι - 語源・由来・派生

πέφτω(落ちる)とαστέρι(星)から。

日常会話で用いる「流れ星」。天文現象の正式な名称としてはμετέωροなどが用いられます。

同義語・類義語

 • μετέωρο|流れ星、流星
 • διάττοντας(ディアトダス)|流れ星、流星
 • διάττοντας αστέρας(ディアトダス アステラス)|流れ星、流星
 • διάττων αστήρ(ディアトン アスティル)|流れ星、流星(フォーマルな言い方)
 • βροχή διαττόντων(ヴロヒ ディアトドン)|流星群
 • βροχή διαττόντων αστέρων(ヴロヒ ディアトドン アステロン)|流星群
 • βροχή μετεώρων(ヴロヒ メテオロン)|流星群
 • βολίδα(ヴォリーダ)|火球

πεφταστέρι - 中性名詞

主な意味

 1. 流れ星

読み方

 • ペフタステリ・ペフタステーリ|πεφταστέρι

ラテン文字(ローマ字)表記

 • peftasteri

英語訳

 1. shooting star, falling star, meteor

語形変化

単数複数
主格πεφταστέρι
ペフタステリ・ペフタステーリ
πεφταστέρια
ペフタステリア・ペフタステーリア
属格πεφταστεριούπεφταστεριών
対格πεφταστέριπεφταστέρια
呼格πεφταστέριπεφταστέρια

πεφταστέρι - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [天文学] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ι-ια] の単語

 • URLをコピーしました!
目次
閉じる