αγόρι

αγόρι(アゴーリ)は「男の子、少年、ボーイフレンド」という意味の中性名詞です。

αγόρι - 語源・由来・派生

 • 古代ギリシャ語:ὥρα|時間、季節
 • 古代ギリシャ語:ἀ-|否定の接頭辞
  • 古代ギリシャ語:ἄωρος|未熟な、時期尚早な
   • 古代ギリシャ語:ἄγωρος|若い
    • 中世ギリシャ語:ἀγόρι(ν)|少年
     • ギリシャ語:αγόρι|少年

αγόρι - 名詞(中性名詞)

主な意味

 1. 男の子、少年
 2. ボーイフレンド、彼氏

読み方

アゴーリ

ラテン文字(ローマ字)表記

agori

英語訳

 1. boy
 2. boyfriend

語形変化

単数複数
主格αγόρι
アゴーリ
αγόρια
アゴーリア
属格αγοριούαγοριών
対格αγόριαγόρια
呼格αγόριαγόρια

αγόρι - 関連項目

関連カテゴリー

同じ分類 [ライフステージ] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ι-ια] の単語