βουλοκέρι

当ページのリンクには広告が含まれています。

βουλοκέρι(ヴロケーリ)は「封蝋、シーリングワックス」という意味の中性名詞です。

目次

βουλοκέρι(ヴロケーリ)- 語源・由来

「印章・スタンプ」と「蝋」があわさった単語。

 • ラテン語:bulla|泡、丸い物、丸い鉛や金製の印章(教皇印)
  • 中世ギリシャ語:βούλλα
   • ギリシャ語:βούλα|印、印章、スタンプ
 • 古代ギリシャ語:κηρός|蜜蝋、蜂の巣
  • 古代ギリシャ語:κηρίον|κηρόςの指小形
   • 中世ギリシャ語・ギリシャ語:κερί|蝋・蜜蝋、ろうそく
    • ギリシャ語:βουλοκέρι|封蝋、シーリングワックス

βουλοκέρι(ヴロケーリ)- 関連項目

同じ分類 [郵便] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ι-ια] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

βουλοκέρι(ヴロケーリ)- 中性名詞

主な意味

 1. 封蝋、シーリングワックス

読み方

 • ヴロケーリ|βουλοκέρι

ラテン文字(ローマ字)表記

 • voulokeri

英語訳

 1. sealing wax

語形変化

単数複数
主格βουλοκέρι
ヴロケーリ
βουλοκέρια
ヴロケーリア・ヴロケーリャ
属格βουλοκεριούβουλοκεριών
対格βουλοκέριβουλοκέρια
呼格βουλοκέριβουλοκέρια
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次