διαβατήριο

当ページのリンクには広告が含まれています。

διαβατήριο(ディアヴァティーリオ)は「パスポート、旅券」という意味の中性名詞です。

目次

διαβατήριο(ディアヴァティーリオ)- 語源・由来

古代ギリシャの都市国家「スパルタ」において、国や川など、なんらかの境界を越える前に行われた儀式(διαβατήρια)の名前が由来となっています。

遠征軍の出陣、王の出国、または将兵が(作戦中に)川を渡る前の儀式。女神アテナや主神ゼウスに敬意を表すため、あるいは川の神への償いのため、神殿の炎を使って生贄をともなう宗教的な儀式が行われた、とのこと。

 • 古代ギリシャ語:δια-|を通って(前置詞διαから)
 • 古代ギリシャ語:βαίνω|行く、移動する、離れる、(婉曲的に)死ぬ
  • ギリシャ語:βαίνω|発展する、進む(フォーマルな単語)
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:διαβαίνω|通り過ぎる、(境界などを)踏み越える、(川など)を渡る、横切る
   • 古代ギリシャ語:διαβατήρια|スパルタにおける、境界を越える前の儀式
    • ギリシャ語:διαβατήριο|パスポート、旅券(διαβατήριαの単数形)

日常では、イタリア語のパスポート(の複数形, passaporti)を借用したπασαπόρτι(パサポルティ)という単語も用いられます。

διαβατήριο(ディアヴァティーリオ)- 関連項目

同じ分類 [] の単語

  同じ品詞 [中性名詞] の単語

  同じ品詞 [中性名詞-ο-α] の単語

  διαβατήριο(ディアヴァティーリオ)- 中性名詞

  主な意味

  1. パスポート、旅券

  読み方

  • ディアヴァティーリオ|διαβατήριο

  ラテン文字(ローマ字)表記

  • diavatirio

  英語訳

  1. passport

  語形変化

  単数複数
  主格διαβατήριο
  ディアヴァティーリオ
  διαβατήρια
  ディアヴァティーリア
  属格διαβατηρίου
  διαβατήριου
  διαβατηρίων
  対格διαβατήριοδιαβατήρια
  呼格διαβατήριοδιαβατήρια
  著:山口 大介, イラスト:北島 志織
  ¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
  • URLをコピーしました!
  目次