όνειρο

当ページのリンクには広告が含まれています。

όνειρο(オーニロ・オニロ)は「夢」という意味の中性名詞です。

目次

όνειρο(オーニロ・オニロ)- 語源・由来

起源は不確かですが、近隣のアルバニア語の「夢, ëndërr」や古典アルメニア語に類似の単語が見られることから、印欧祖語に起源を持つと推測されています。

 • 古代ギリシャ語:ὄνειρος|夢
  • 古代ギリシャ語:Ὄνειρος|夢
   • ギリシャ語:Όνειρος, Όνειροι|オネイロス、オネイロイ(ギリシャ神話に登場する夢の神)
  • ギリシャ語:όνειρο|夢

日常的にはあまり用いられませんが、ενύπνιο(エニープニオ・エニープニョ)やενύπνιον(エニープニオン・エニープニョン)という単語もあります。

 • 古代ギリシャ語:ἐν|…の中に
 • 古代ギリシャ語:ὕπνος|睡眠、眠り
  • ギリシャ語:ύπνος|睡眠、眠り
  • 古代ギリシャ語:ἐνύπνιος|睡眠中に現れる、睡眠中に見える
   • 古代ギリシャ語:ἐνύπνιον|夢
    • ギリシャ語:ενύπνιο|夢
    • ギリシャ語(カサレヴサ):ενύπνιον|夢

派生(oneiro-)

ὄνειροςは英語の接頭辞oneiro-の語源です。夢に関連する単語に用いられます。

 • 古代ギリシャ語:ὄνειρος|夢
  • 英語:oneiro-|夢に関連する接頭辞
 • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:μαντεία|占い
  • 英語:-mancy|占い、予知に関連する接尾辞
   • 英語:oneiromancy|夢占い
   • ギリシャ語:ονειρομαντεία|夢占い

悪夢

「悪夢」はギリシャ語でεφιάλτης(エフィアルティス)と言います。

もとは古代ギリシャ(アテネ)における民主派の政治家の名前です。対立していた寡頭派の代表格キモンたちが彼の悪夢を何度も見た、といった話が伝えられており、これに由来します(古代ギリシャ語の読み方ではエピアルテス)。

もちろんふつうに「悪い夢, κακό όνειρο」と表すこともできます。

όνειρο(オーニロ・オニロ)- 関連項目

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ο-α] の単語

関連カテゴリー

όνειρο(オーニロ・オニロ)- 中性名詞

主な意味

読み方

 • オーニロ・オニロ|όνειρο

ラテン文字(ローマ字)表記

 • oneiro

英語訳

 1. dream

語形変化

単数複数
主格όνειρο
オーニロ・オニロ
όνειρα
オーニラ・オニラ
属格ονείρου,
όνειρου
ονείρων
対格όνειροόνειρα
呼格όνειροόνειρα
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次