βορράς

当ページのリンクには広告が含まれています。

βορράς(ヴォラース・ヴォラス)は「北」という意味の男性名詞です。

目次

βορράς(ヴォラース・ヴォラス)- 語源・由来

ギリシャ神話に登場する北風の神ボレアース」の名前から。スラブ祖語に起源を持つものと推測されています。

記号では、βορράςの頭文字をとってΒと表記されます(north→Nのように)。

 • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:Βορέας|ボレアース(ギリシャ神話)
  • ギリシャ語:βόρειος|北の、北部の人、北風(正式名称)
  • 中世ギリシャ語・ギリシャ語:βοριάς|北風(ボーラ)
   • ラテン語:Boreas→borea|ボレアース→北風
    • イタリア語・英語:bora|北風(ボーラ)
  • 古代ギリシャ語(アッティカ方言):Βορρᾶς|ボレアース
   • ギリシャ語:βορράς|北

東はανατολή(アナトリー)、南はνότος(ノートス)、西はδύση(ディーシ)といいます。

風の名称(北風、北西風、北東風)

上でまとめたように、語源である「ボレアース」から派生した単語βόρειοςは、現代ギリシャ語において「北風」の正式名称としても用いられています。また、局地風「ボラ」の名称もボレアースに由来したものです。

これに関連して、以下、北方向から吹く風を表す単語を列記します。

 • βόρειος(ヴォーリオス)|北風の正式名称
 • τραμουντάνα(トゥラムンターナ)|トラモンタン北風の古風な言い方
 • βοριάς(ヴォリアース)|ボラボーラ。冬のアドリア海に吹く冷たい北風
  • αγριοβόρι(アグリオヴォーリ)|ボーラの別の言い方。荒れた北風の意味
 • μελτέμι(メルテーミ)|エテジアン。夏のエーゲ海に吹く北風
  • ετησίαι(エティシーエ)|エテジアンのギリシャ語転写
 • μέσης(メーシス)|北東風の正式名称
 • γραίγος(グレーゴス)|グレゲール。マルタ島に吹く強く冷たい北東風
 • σκίρων(スキーロン)|北西風の正式名称
 • μαΐστρος(マイストゥロス)|ミストラル。冬や春、南仏から地中海に吹く冷たい北西風
  • μαϊστράλι(マイストゥラーリ)|ミストラルの別の言い方

βορράς(ヴォラース・ヴォラス)- 関連項目

同じ分類 [方角] の単語

同じ分類 [地理] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

βορράς(ヴォラース・ヴォラス)- 男性名詞

主な意味

読み方

 • ヴォラース・ヴォラス|βορράς

ラテン文字(ローマ字)表記

 • vorras

英語訳

 1. north

語形変化

複数形のない単語です。

単数
主格βορράς
属格βορρά
対格βορρά
呼格βορρά
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次