αδερφός

当ページのリンクには広告が含まれています。

αδερφός(アデルフォス)は「兄弟、兄、弟」という意味の男性名詞です。αδελφόςと綴ることもあります。

目次

αδερφός(アデルフォス)- 語源・由来

古代ギリシャ語で「(同じ)母胎から」の意味。

 • 印欧祖語:母胎、子宮
  • 古代ギリシャ語:ἁ-|…から、…を象徴する
  • 古代ギリシャ語:δελφύς|母胎、子宮
   • 古代ギリシャ語:ἀδελφός|兄弟
    • ギリシャ語:αδελφός|兄弟
    • 古代ギリシャ語(コイネー):ἀδερφός|兄弟
     • ギリシャ語:αδερφός|兄弟

同じ起源を持つ単語にδελφίνι(イルカ)があります。

イルカは古代ギリシャ語で「母胎のある魚」の意味でδελφίςと呼ばれていました。後にδελφίν→δελφίνιと形を変え、今に至ります。

αδερφός(アデルフォス)- 関連項目

同じ分類 [家族] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

αδερφός(アデルフォス)- 男性名詞

主な意味

 1. 兄弟、兄、弟

読み方

 • アデルフォス|αδερφός

ラテン文字(ローマ字)表記

 • aderfos

英語訳

 1. brother

語形変化

単数複数
主格αδερφός
アデルフォス
αδερφοί
アデルフィ
属格αδερφούαδερφών
対格αδερφόαδερφούς
呼格αδερφέαδερφοί
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次