ορείχαλκος

ορείχαλκος(オリハルコス)は「黄銅、真鍮、ブラス」という意味の男性名詞です。

ορείχαλκος - 名詞(男性名詞)

主な意味

  1. 黄銅、真鍮、ブラス

青銅はκρατέρωμα(クラテーロマ)と言います。

κρατέρωμα

読み方

オリハルコス

ラテン文字(ローマ字)表記

oreichalkos

英語訳

  1. brass

語形変化

単数複数
主格ορείχαλκος
オリハルコス
ορείχαλκοι
オリハルキ
属格ορειχάλκου
ορείχαλκου
ορειχάλκων
ορείχαλκων
対格ορείχαλκοορειχάλκους
ορείχαλκους
呼格ορείχαλκεορείχαλκοι

ορείχαλκος - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [金属] の単語

同じ分類 [材料] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語