άμμος

άμμος(アモス・アーモス)は「砂、砂地、砂浜」という意味の女性名詞です。

άμμος - 名詞(女性名詞)

主な意味

  1. 砂、砂地
  2. 砂浜、ビーチ

読み方

アモス・アーモス

ラテン文字(ローマ字)表記

ammos

英語訳

  1. sand
  2. beach, sandy beach

語形変化

単数複数
主格άμμος
アモス・アーモス
άμμοι
アミ・アーミ
属格άμμουάμμων
対格άμμοάμμους
呼格άμμε
άμμο
άμμοι

άμμος - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [材料] の単語

同じ分類 [物質] の単語

同じ分類 [地形] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-ος-οι] の単語