βράχος

当ページのリンクには広告が含まれています。

βράχος(ヴラホス・ヴラーホス)は「岩、崖、大きな石」という意味の男性名詞です。

目次

βράχος(ヴラホス・ヴラーホス)- 語源・由来

古代ギリシャ語の「浅瀬, βραχέα」に由来。この語は後に「険しい岩場の海岸」の意味を持つようになり、そこから派生しました。

βράχος(ヴラホス・ヴラーホス)- 関連項目

同じ分類 [地形] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

βράχος(ヴラホス・ヴラーホス)- 男性名詞

主な意味

  1. 大きな石

読み方

  • ヴラホス・ヴラーホス|βράχος

ラテン文字(ローマ字)表記

  • vrachos

英語訳

  1. rock
  2. cliff
  3. large stone

語形変化

特殊な単語で、複数形が二種類あり、さらにふたつめの複数形では性も変わります。

中性名詞の複数形は「岩石海岸」を表すこともあります。

単数複数複数(中性)
主格βράχος
ヴラホス・ヴラーホス
βράχοι
ヴラヒ・ヴラーヒ
βράχια
ヴラヒア・ヴラーヒア
属格βράχουβράχων
対格βράχοβράχουςβράχια
呼格βράχεβράχοιβράχια
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
  • URLをコピーしました!
目次