βράχος

βράχος(ヴラホス・ヴラーホス)は「岩、崖、大きな石」という意味の男性名詞です。

βράχος - 名詞(男性名詞)

主な意味

  1. 大きな石

読み方

ヴラホス・ヴラーホス

ラテン文字(ローマ字)表記

vrachos

英語訳

  1. rock
  2. cliff
  3. large stone

語形変化

特殊な単語で、複数形が二種類あり、さらにふたつめの複数形では性も変わります。

中性名詞の複数形は「岩石海岸」を表すこともあります。

単数複数複数(中性)
主格βράχος
ヴラホス・ヴラーホス
βράχοι
ヴラヒ・ヴラーヒ
βράχια
ヴラヒア・ヴラーヒア
属格βράχουβράχων
対格βράχοβράχουςβράχια
呼格βράχεβράχοιβράχια

βράχος - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [地形] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語