τάφος

当ページのリンクには広告が含まれています。

τάφος(ターフォス・タフォス)は「墓」という意味の男性名詞です。

目次

τάφος(ターフォス・タフォス)- 語源・由来

古代ギリシャ語で「埋葬、葬儀、墓」を表す単語からの継承。

現代ギリシャ語において、τάφοςは「墓」のみを表します。「埋葬」はταφή(タフィ)またはενταφιασμός(エンダフィアズモス)です。

 • 古代ギリシャ語:θάπτω|埋葬する、葬る、死者に敬意を表す
  • ギリシャ語:θάπτω|(θάβωのかたい言い方)
   • ギリシャ語:θάβω|埋葬する、埋める、葬る、隠す
    • θαψ-(θάβωの完結語幹)+ -ιμο|名詞化, …ingの接尾辞
     • θάψιμο|埋葬すること
  • θάπ→θαφ→ταφ-(θとφの近接による異化でτ)
   • 古代ギリシャ語:τάφος|埋葬、葬儀、墓
    • ギリシャ語:τάφος|墓
     • πέτρα|石
      • ταφόπετρα|墓石
     • πλάκα|厚板、石板…
      • ταφόπλακα|墓石
    • 古代ギリシャ語:ἐν|…に、…の中
     • ἐντάφιος|埋葬する人
      • ἐνταφιάζω|埋葬、葬儀の準備をする
       • ギリシャ語:ενταφιάζω|埋葬する、埋める
       • 古代ギリシャ語:ἐνταφιασμός
        • ギリシャ語:ενταφιασμός|埋葬
     • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:νεκρός|死んだ、生きていない(形容詞)、死んだ男性(名詞)
     • -είο|場所や関係を表す接尾辞
      • νεκροταφείο|墓地、霊園
    • νεκρός + θάπτω
     • νεκροθάφτης|墓掘り人
   • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:ταφή|埋葬

τάφος(ターフォス・タフォス)- 関連項目

同じ分類 [宗教] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

τάφος(ターフォス・タフォス)- 男性名詞

主な意味

読み方

 • ターフォス・タフォス|τάφος

ラテン文字(ローマ字)表記

 • tafos

英語訳

 1. grave, tomb

語形変化

単数複数
主格τάφοςτάφοι
属格τάφουτάφων
対格τάφοτάφους
呼格τάφετάφοι
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次