άργιλος

当ページのリンクには広告が含まれています。

άργιλος(アルギロス)は「粘土」という意味の男性名詞です。

目次

άργιλος(アルギロス)- 語源・由来

古代ギリシャ語(ἄργιλος)を継承。

同義語にπηλός(ピロース)という単語もあります。

άργιλος(アルギロス)- 関連項目

同じ分類 [材料] の単語

同じ分類 [物質] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

άργιλος(アルギロス)- 男性名詞

主な意味

  1. 粘土

読み方

  • アルギロス|άργιλος

ラテン文字(ローマ字)表記

  • argilos

英語訳

  1. clay

語形変化

単数複数
主格άργιλος
アルギロス
άργιλοι
アルギリ
属格αργίλουαργίλων
対格άργιλοαργίλους
呼格άργιλεάργιλοι
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
  • URLをコピーしました!
目次