άργιλος

άργιλος(アルギロス)は「粘土」という意味の男性名詞です。

άργιλος - 名詞(男性名詞)

主な意味

  1. 粘土

πηλός

読み方

アルギロス

ラテン文字(ローマ字)表記

argilos

英語訳

  1. clay

語形変化

単数複数
主格άργιλος
アルギロス
άργιλοι
アルギリ
属格αργίλουαργίλων
対格άργιλοαργίλους
呼格άργιλεάργιλοι

άργιλος - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [材料] の単語

同じ分類 [物質] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語