κλωστή

κλωστή(クロスティ)は「糸、縫い糸」という意味の女性名詞です。

κλωστή - 語源・由来・派生

糸、特に裁縫や手芸に使う細い糸を表す単語です。

 • 古代ギリシャ語κάλαθοςカゴ、バスケット
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語κλώθω紡ぐ
   • ギリシャ語κλωστή糸、縫い糸

類義語

 • νήμα(ニーマ)糸、毛糸、編み糸
 • σπάγγος(スパンゴス)たこ糸、荷造り紐、細いロープ
 • σπάγκος(スパンゴス)たこ糸、荷造り紐、細いロープ
 • χορδή(ホルディ)楽器の弦、弓の弦・糸
 • πετονιά(ペトニア)釣り糸

κλωστή - 名詞(女性名詞)

主な意味

 1. 糸、縫い糸

読み方

クロスティ

ラテン文字(ローマ字)表記

klosti

英語訳

 1. thread

語形変化

単数複数
主格κλωστή
クロスティ
κλωστές
クロステス
属格κλωστήςκλωστών
対格κλωστήκλωστές
呼格κλωστήκλωστές

用例

κλωστή ραψίματος
クロスティ ラプシーマトス
縫い、裁縫用の

κλωστή χειροτεχνίας
クロスティ ヒロテフニアス
手芸用の、刺繍

 • ράψιμο裁縫、針仕事
  • ραψίματος裁縫の、裁縫用の(属格形)
 • χειροτεχνία手芸、手工業
  • χειροτεχνίας手芸の、手芸用の(属格形)

κλωστή - 関連項目

同じ分類 [材料] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語