ηλίανθος

ηλίανθος(イリーアンソス(イリアンソス))は「ヒマワリ、向日葵」という意味の男性名詞です。

ηλίανθος - 語源・由来・派生

学名(ラテン語)に由来

「ヒマワリ属」の学名Helianthusから。

  • ラテン語:Helianthus(ヒマワリ属(学名))
    • ギリシャ語:ηλίανθος(ヒマワリ)

素材は古代ギリシャ語

もともと、ヒマワリの学名Helianthusは、古代ギリシャ語のふたつの単語ἡλιο(太陽🌄)とἄνθος(花🌹)からつくられました。

ただし、古代ギリシャ語に「ヒマワリ🌻」そのものを指す言葉が存在したわけではありません。ヒマワリは北米原産のお花で、ヨーロッパに伝わったのは16世紀なので。

あくまで言葉の素材として古代ギリシャ語が採用されて、ラテン語から現代ギリシャ語へ取り入れられた、という流れ。

  • ギリシャ語:ήλιος(太陽🌄)
  • ギリシャ語:άνθος(花🌹)

ηλίανθος - 名詞(男性名詞)

主な意味

  1. ヒマワリ、向日葵

読み方

イリーアンソス(イリアンソス)

ラテン文字(ローマ字)表記

ilianthos

英語訳

  1. sunflower

語形変化

単数複数
主格ηλίανθοςηλίανθοι
属格ηλίανθουηλίανθων
対格ηλίανθοηλίανθους
呼格ηλίανθεηλίανθοι

ηλίανθος - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語