καθρέφτης

当ページのリンクには広告が含まれています。

καθρέφτης(カスレフティス・カスレーフティス)は「鏡、ミラー」という意味の男性名詞です。καθρέπτης(カスレプティス)と綴ることもあります。

目次

καθρέφτης(カスレフティス・カスレーフティス)- 語源・由来

古代ギリシャ語の「見る」から。

 • 古代ギリシャ語:κάτοπτρον|見る、注視する
 • 古代ギリシャ語:-τρον|(器具、楽器などを表す)名詞化の接尾辞
  • 古代ギリシャ語:κάτοπτρον|鏡
   • 古代ギリシャ語・ギリシャ語(カサレヴサ):καθρέπτης|鏡
    • 中世ギリシャ語・ギリシャ語:καθρέφτης|鏡
 • ο μαύρος καθρέφτης
  オ マヴロス カスレフティス
  黒い鏡
  black mirror
 • ο οψιδιανός καθρέφτης
  オ オプシディアノス カスレフティス
  黒曜石の鏡
  obsidian mirror

καθρέφτης(カスレフティス・カスレーフティス)- 関連項目

同じ分類 [物理学] の単語

同じ分類 [日用品] の単語

同じ分類 [神秘主義] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ης-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

καθρέφτης(カスレフティス・カスレーフティス)- 男性名詞

主な意味

 1. 鏡、ミラー

読み方

 • カスレフティス・カスレーフティス|καθρέφτης

ラテン文字(ローマ字)表記

 • kathreftis

英語訳

 1. mirror

語形変化

単数複数
主格καθρέφτης
カスレフティス・カスレーフティス
καθρέφτες
カスレフテス・カスレーフテス
属格καθρέφτηκαθρεφτών
対格καθρέφτηκαθρέφτες
呼格καθρέφτηκαθρέφτες
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次