ροδοχρωσίτης

当ページのリンクには広告が含まれています。

ροδοχρωσίτης(ロドフロシーティス)は「ロードクロサイト、インカローズ、菱マンガン鉱」という意味の男性名詞です。

目次

ροδοχρωσίτης(ロドフロシーティス)- 語源・由来

「バラ色の鉱物」の意味。

 • 古代ギリシャ語:ῥόδον|バラ
 • 古代ギリシャ語:χρώς|色、肌、皮膚
  • 古代ギリシャ語:χρῶμα|色、肌、皮膚(χρώς + 中性名詞化の接尾辞-μα)
   • ギリシャ語:χρώμα|色
   • 古代ギリシャ語:ῥοδόχρως|バラの色の
    • ギリシャ語:ροδόχρους|バラの色の
     • ギリシャ語:ροδοχρωσίτης|ロードクロサイト、インカローズ、菱マンガン鉱
    • 英語:rhodochrosite|ロードクロサイト、インカローズ、菱マンガン鉱

鉱物を表す接尾辞

地質学の用語や鉱物の名称に多く用いられる接尾辞-ίτηςについて。

-ίτηςは名詞に後接し、もとの名詞と密接な関係があること、所属することなどを示す接尾辞です。特に、生産物・製品や鉱石・宝石、病名などに関する専門用語が多く形成されてきました。

英語において、病名を表す-itisや、製品や鉱石をはじめ、さまざまな名詞を形成する-iteはこれに由来しています。

鉱物の名称を形成するとき、接尾辞-ίτηςは、主に次のような名詞に後接します。

人物名

鉱物の発見や研究に貢献した学者や歴史上の人物の名前。

 • Αντάμ|ジルベール・アダム(鉱物学者)
  • αδαμίτης|アダマイト
 • Βουρτς|アドルフ・ヴュルツ(化学者)
  • βουρτσίτης|ウルツ鉱

地名

鉱物が最初に発見された場所や、それが大量に存在する場所。

 • Έλβα|エルバ島
  • ελβαΐτης|リシア電気石、エルバアイト

化学元素・化合物

 • χρώμιο|クロム
  • χρωμίτης|クロム鉄鉱

その他の性質

色や質感、結晶の形、用途など。ロードクロサイトもこれに該当します。

 • αίμα|血、血液
  • Αιματίτης|ヘマタイト、赤鉄鉱
 • γράφω|書く
  • γραφή|筆記
   • γραφίτης|グラファイト、黒鉛

例外:形容詞 + 接尾辞

主に鉱物の色に基づく名称では、形容詞がベースとなることもあります。

 • γλαυκός|青色の、青緑色の
  • γλαυκονίτης|海緑石
 • ερυθρός|赤色の
  • ερυθρίτης|コバルト華
 • κυανός|青色の
  • κυανίτης|カイヤナイト、カヤナイト、藍晶石
 • χλωρός|(主に植物)緑色の
  • χλωρίτης|クロライト、クローライト、緑泥石

ροδοχρωσίτης(ロドフロシーティス)- 関連項目

同じ分類 [宝石] の単語

同じ分類 [鉱物] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ης-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

ροδοχρωσίτης(ロドフロシーティス)- 男性名詞

主な意味

 1. ロードクロサイト、インカローズ、菱マンガン鉱

読み方

 • ロドフロシーティス|ροδοχρωσίτης

ラテン文字(ローマ字)表記

 • rodochrositis

英語訳

 1. rhodochrosite
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次