δανδελίων

δανδελίων(ダンデリーオン)は「タンポポ(セイヨウタンポポ)」という意味の男性名詞です。

目次

δανδελίων - 語源・由来・派生

ダンデライオン

英語のdandelion(タンポポ)をギリシャ語表記したもの。あまり使われません。一般的にはπικραλίδαまたはταραξάκοと言います。

  • 英語:dandelion|タンポポ、セイヨウタンポポ
    • ギリシャ語:δανδελίων|タンポポ、セイヨウタンポポ

δανδελίων - 名詞(男性名詞)

主な意味

  1. タンポポ、セイヨウタンポポ

読み方

  • ダンデリーオン|δανδελίων

ラテン文字(ローマ字)表記

  • dandelion

英語訳

  1. dandelion, common dandelion, Taraxacum officinale

δανδελίων - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

  • URLをコピーしました!
目次
閉じる