κυανός

当ページのリンクには広告が含まれています。

κυανός(キアノス)は「青い、青色の、シアンの」という意味の形容詞です。

目次

κυανός(キアノス)- 語源・由来

古代ギリシャ語の「青色」から。

 • 古代ギリシャ語:κύανος|青、青色
  • 英語:cyan|シアン、シアンの
   • ギリシャ語:κυανός|シアンの、青い、青色の(形容詞)
    • ギリシャ語:κυανό|シアン、青(中性名詞)

古代ギリシャ語のκύανοςは、後に「明るい青緑色(シアン)」を表す言葉として、英語などのヨーロッパ諸言語に派生しました。

その影響で、現代ギリシャ語においてもκυανόςは「シアン」の意味を強く持ちます。「青色全般」を表す言葉としてはμπλεのほうが一般的です。

ただしμπλεは借用語なので、青に関連する複合語にはκυανόςのほうが用いられます。

青色巨星κυανός γίγαντας キアノス ギガンダスkyanos gigantas[英] blue giant
コート・ダジュール(紺碧海岸)Κυανή Ακτή キアニ アクティKyani Akti[英] French Riviera [仏] Côte d'Azur

κυανός(キアノス)- 関連項目

同じ分類 [青系の色] の単語

同じ品詞 [形容詞] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

κυανός(キアノス)- 形容詞

主な意味

 1. シアンの
 2. 青い、青色の

読み方

 • キアノス|κυανός

ラテン文字(ローマ字)表記

 • kyanos

英語訳

 1. cyan
 2. blue

語形変化

単数

男性女性中性
主格κυανός
キアノス
κυανή
キアニ
κυανό
キアノ
属格κυανούκυανήςκυανού
対格κυανόκυανήκυανό
呼格κυανέκυανήκυανό

複数

男性女性中性
主格κυανοί
キアニ
κυανές
キアネス
κυανά
キアナ
属格κυανώνκυανώνκυανών
対格κυανούςκυανέςκυανά
呼格κυανοίκυανέςκυανά

用例

CMYK είναι κυανό, ματζέντα, κίτρινο και μαύρο.
CMYK イネ キアノ、マズェンダ、キートゥリノ ケ マヴロ
CMYKはシアン、マゼンタ、黄色、黒です。
CMYK are cyan, magenta, yellow and black.

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次