γαλανός

当ページのリンクには広告が含まれています。

γαλανός(ガラノース・ガラノス)は「青い、青色の、穏やかな海のような青色の」という意味の形容詞です。

目次

γαλανός(ガラノース・ガラノス)- 語源・由来

穏やかな海・雲ひとつない空の青色を表すギリシャ語特有の単語です(→γαλάζιος)。

エーゲ海に由来する「ギリシャ国旗の青色」は、これらの単語で説明されます。

また、日常的にはライトブルーやスカイブルー、ペールブルーなどの「明るい青色」に対して幅広く用いられます。

 • 古代ギリシャ語:γαλήνη|(特に海などの)穏やかさ
  • 古代ギリシャ語:γαλανός|海などが穏やかな
   • ギリシャ語:γαλανός|穏やかな海の青色の、明るい青色の、淡い青色の、空色の(形容詞)
    • ギリシャ語:γαλανό|穏やかな海の青、明るい青、淡い青、空(中性名詞)
  • ギリシャ語:γαλήνη|静けさ、平静

国旗の名前

ギリシャの国旗にはΓαλανόλευκηまたはΚυανόλευκηという名称があります。「海の青と白」という感じの名前ですね(👉λευκός, κυανός)。

ちなみに日本の国旗の名前は、法律上は「日章旗」、通称はおなじみの「日の丸」です

γαλανός(ガラノース・ガラノス)- 関連項目

同じ分類 [青系の色] の単語

同じ品詞 [形容詞] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

γαλανός(ガラノース・ガラノス)- 形容詞

主な意味

 1. 穏やかな海の青色の、明るい青色の、淡い青色の、空色の

読み方

 • ガラノース・ガラノス|γαλανός

ラテン文字(ローマ字)表記

 • galanos

英語訳

 1. sea blue, light blue, pale blue, sky blue

語形変化

単数

男性女性中性
主格γαλανός
ガラノース
γαλανή
ガラニ
γαλανό
ガラノ
属格γαλανούγαλανήςγαλανού
対格γαλανόγαλανήγαλανό
呼格γαλανέγαλανήγαλανό

複数

男性女性中性
主格γαλανοί
ガラニ
γαλανές
ガラネース
γαλανά
ガラナ
属格γαλανώνγαλανώνγαλανών
対格γαλανούςγαλανέςγαλανά
呼格γαλανοίγαλανέςγαλανά
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次