βιολετής

βιολετής(ヴィオレティス)は「スミレ色の」という意味の形容詞です。青みかがった紫色を表します。

βιολετής - 語源・由来・派生

スミレβιολέταの色。イタリア語由来の単語です。

 • イタリア語:violetta|スミレ
  • ギリシャ語:βιολέτα|スミレ
   • βιολετής|スミレ色の(形容詞)
    • βιολετί|スミレ色(名詞)

βιολετής - 形容詞

主な意味

 1. スミレ色の

読み方

ヴィオレティス

ラテン文字(ローマ字)表記

violetis

英語訳

 1. violet (color)

語形変化

単数

男性女性中性
主格βιολετήςβιολετιάβιολετί
属格(βιολετιού)
βιολετή
βιολετιάς(βιολετιού)
対格βιολετήβιολετιάβιολετί
呼格βιολετήβιολετιάβιολετί

複数

男性女性中性
主格βιολετιοίβιολετιέςβιολετιά
属格βιολετιώνβιολετιώνβιολετιών
対格βιολετιούςβιολετιέςβιολετιά
呼格βιολετιοίβιολετιέςβιολετιά

βιολετής - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [紫系の色] の単語

同じ品詞 [形容詞] の単語