άλικος

当ページのリンクには広告が含まれています。

άλικος(アリコス)は「スカーレット(色)の」という意味の形容詞です。鮮やかな、オレンジに近い赤色を表します。

目次

άλικος(アリコス)- 語源・由来

トルコ語の赤

άλικοςの語源は、トルコ語の「赤, al」という単語です。

  • トルコ語:al|赤
  • 古代ギリシャ語:-ικός|形容詞化の接尾辞
    • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:άλικος|赤い、赤色の→緋色の

高貴な緋色

古代のローマ帝国では、皇帝の色である「王者の紫」の次に高貴な色とされ、位の高い聖職者がスカーレットのマントを身に着けていました。

その後も枢機卿がまとうローブや十字軍の旗の色に用いられたり、近世にはイギリス貴族の伝統色とされたりと、ヨーロッパでは古来より富や力の象徴と見なされてきた色です。

άλικος(アリコス)- 関連項目

同じ分類 [赤系の色] の単語

同じ品詞 [形容詞] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

άλικος(アリコス)- 形容詞

主な意味

  1. スカーレットの、緋色の

読み方

  • アリコス|άλικος

ラテン文字

  • alikos

英語訳

  1. scarlet

語形変化

単数

男性女性中性
主格άλικοςάλικηάλικο
属格άλικουάλικηςάλικου
対格άλικοάλικηάλικο
呼格άλικεάλικηάλικο

複数

男性女性中性
主格άλικοιάλικεςάλικα
属格άλικωνάλικωνάλικων
対格άλικουςάλικεςάλικα
呼格άλικοιάλικεςάλικα
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
  • URLをコピーしました!
目次