άλικος

άλικοςは「スカーレット(色)の」という意味の形容詞です。鮮やかな、オレンジに近い赤色を表します。

άλικος - 語源・由来・派生

トルコ語の赤

άλικοςの語源は、トルコ語の「赤 «al»」という単語です。

  • トルコ語al + 古代ギリシャ語-ικός
    • トルコ語al | 赤
      • ギリシャ文字表記で«αλ»
    • 古代ギリシャ語-ικός | 形容詞化の接尾辞

高貴な緋色

古代のローマ帝国では、皇帝の色である「王者の紫」の次に高貴な色とされ、位の高い聖職者がスカーレットのマントを身に着けていました。

その後も枢機卿がまとうローブや十字軍の旗の色に用いられたり、近世にはイギリス貴族の伝統色とされたりと、ヨーロッパでは古来より富や力の象徴と見なされてきた色です。

άλικος - 形容詞

主な意味

  1. スカーレットの、緋色の

読み方

アリコス [άλικος]

ラテン文字

alikos

英語訳

scarlet

語形変化

単数

男性女性中性
主格άλικοςάλικηάλικο
属格άλικουάλικηςάλικου
対格άλικοάλικηάλικο
呼格άλικεάλικηάλικο

複数

男性女性中性
主格άλικοιάλικεςάλικα
属格άλικωνάλικωνάλικων
対格άλικουςάλικεςάλικα
呼格άλικοιάλικεςάλικα

άλικος - 関連項目