φωτεινός

φωτεινός(フォティノース)は「明るい、輝いた」という意味の形容詞です。

φωτεινός - 語源・由来・派生

インド・ヨーロッパ祖語の動詞「照らす、輝く」から。

 • 印欧祖語:*bʰeh₂-照らす、輝く
  • 古代ギリシャ語:φάος|光、日、火源
   • 古代ギリシャ語:φῶς|φάοςのアッティカ方言
   • 古代ギリシャ語φῶς + -εινός光 + 形容詞化の接尾辞
    • 古代ギリシャ語・ギリシャ語φωτεινός明るい、輝いた

φωτεινός - 形容詞

主な意味

 1. 明るい、輝いた

読み方

フォティノース

ラテン文字(ローマ字)表記

foteinos

英語訳

 1. bright, illuminated, (having)light

語形変化

単数

男性女性中性
主格φωτεινόςφωτεινήφωτεινό
属格φωτεινούφωτεινήςφωτεινού
対格φωτεινόφωτεινήφωτεινό
呼格φωτεινέφωτεινήφωτεινό

複数

男性女性中性
主格φωτεινοίφωτεινέςφωτεινά
属格φωτεινώνφωτεινώνφωτεινών
対格φωτεινούςφωτεινέςφωτεινά
呼格φωτεινοίφωτεινέςφωτεινά

用例

φωτεινό αστέρι
フォティノ アステリ
輝く
bright star

φωτεινό δωμάτιο
フォティノ ドマーティオ
明るい(照明のついた)部屋
bright room

φωτεινά χρώματα
フォティナ フローマタ
明るい色、鮮やかな色
bright colors, vivid colors

φωτεινός - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [光と闇] の単語

同じ品詞 [形容詞] の単語