ίσκιος

当ページのリンクには広告が含まれています。

ίσκιος(イスキオス)は「影、陰」という意味の男性名詞です。

目次

ίσκιος(イスキオス)- 語源・由来

インド・ヨーロッパ祖語で「暗さ、影」を表す言葉から。σκιάが男性名詞化された単語です。ήσκιοςと綴ることもあります。

 • 印欧祖語:暗さ、影 + 女性名詞化の接尾辞
  • 古代ギリシャ語:σκιά|影、陰
   • 中世ギリシャ語:ἥ- + σκιά + -ος|影、陰
    • ギリシャ語:ίσκιος (ήσκιος)|影、陰
   • ギリシャ語:σκιά|影、陰

ίσκιος(イスキオス)- 関連項目

同じ分類 [光と闇] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

ίσκιος(イスキオス)- 男性名詞

主な意味

 1. 影、陰

読み方

 • イスキオス|ίσκιος

ラテン文字(ローマ字)表記

 • iskios

英語訳

 1. shadow, shade

語形変化

単数複数
主格ίσκιοςίσκιοι
属格ίσκιουίσκιων
対格ίσκιοίσκιους
呼格ίσκιείσκιοι

用例

 • κάτω από τον ίσκιο του βουνού
  カト アポ トン イスキオ トゥ ヴヌー
  山の影の下
  under the shadow of the mountain
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次