ίσκιος

ίσκιος(イスキオス)は「影、陰」という意味の男性名詞です。

目次

ίσκιος - 語源・由来・派生

インド・ヨーロッパ祖語で「暗さ、影」を表す言葉から。σκιάが男性名詞化された単語です。ήσκιοςと綴ることもあります。

 • 印欧祖語:暗さ、影 + 女性名詞化の接尾辞
  • 古代ギリシャ語:σκιά|影、陰
   • 中世ギリシャ語:ἥ- + σκιά + -ος|影、陰
    • ギリシャ語:ίσκιος (ήσκιος)|影、陰
   • ギリシャ語:σκιά|影、陰

ίσκιος - 名詞(男性名詞)

主な意味

 1. 影、陰

読み方

 • イスキオス|ίσκιος

ラテン文字(ローマ字)表記

 • iskios

英語訳

 1. shadow, shade

語形変化

単数複数
主格ίσκιοςίσκιοι
属格ίσκιουίσκιων
対格ίσκιοίσκιους
呼格ίσκιείσκιοι

用例

 • κάτω από τον ίσκιο του βουνού
  カト アポ トン イスキオ トゥ ヴヌー
  山の影の下
  under the shadow of the mountain

ίσκιος - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [光と闇] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語

 • URLをコピーしました!
目次
閉じる