φωτίζω

φωτίζω(フォティーゾ)は「照らす、明るくする」という意味の動詞です。教える、教え導く、明らかにする、解明する、わかるようにする、などの意味もあります。

φωτίζω - 語源・由来・派生

インド・ヨーロッパ祖語の動詞「照らす、輝く」から。

 • 印欧祖語:*bʰeh₂-照らす、輝く
  • 古代ギリシャ語:φάος|光、日、火源
   • 古代ギリシャ語:φῶς|φάοςのアッティカ方言
    • ギリシャ語:φως|光
    • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:φωτίζω照らす明るくする

φωτίζω - 動詞

主な意味

 1. 照らす、明るくする
 2. 教える、教え導く
 3. 明らかにする、解明する、わかるようにする

読み方

フォティーゾ

ラテン文字(ローマ字)表記

fotizo

英語訳

 1. light, illuminate
 2. enlighten
 3. reveal, illuminate, solve, dawn

語形変化

現在・非完結相と完結相

非完結相不定形
一単φωτίζωφωτίσω
二単φωτίζειςφωτίσεις
三単φωτίζειφωτίσει
一複φωτίζουμεφωτίσουμε
二複φωτίζετεφωτίσετε
三複φωτίζουν(ε)φωτίσουν(ε)

過去・非完結相と完結相

非完結相完結相
一単φώτιζαφώτισα
二単φώτιζεςφώτισες
三単φώτιζεφώτισε
一複φωτίζαμεφωτίσαμε
二複φωτίζατεφωτίσατε
三複φώτιζαν,
φωτίζαν(ε)
φώτισαν,
φωτίσαν(ε)

未来・非完結相と完結相

非完結相不定形
一単θα φωτίζωθα φωτίσω
二単θα φωτίζειςθα φωτίσεις
三単θα φωτίζειθα φωτίσει
一複θα φωτίζουμεθα φωτίσουμε
二複θα φωτίζετεθα φωτίσετε
三複θα φωτίζουν(ε)θα φωτίσουν(ε)

現在・完了相

一単έχω φωτίσει
二単έχεις φωτίσει
三単έχει φωτίσει
一複έχουμε φωτίσει
二複έχετε φωτίσει
三複έχουν(ε) φωτίσει

過去・完了相

一単είχα φωτίσει
二単είχες φωτίσει
三単είχε φωτίσει
一複είχαμε φωτίσει
二複είχατε φωτίσει
三複είχαν(ε) φωτίσει

未来・完了相

一単θα έχω φωτίσει
二単θα έχεις φωτίσει
三単θα έχει φωτίσει
一複θα έχουμε φωτίσει
二複θα έχετε φωτίσει
三複θα έχουν(ε) φωτίσει

命令法

非完結相完結相
二単φώτιζε!φώτισε!
二複φωτίζετε!φωτίστε!

用例

Σε φωτίζω με.
セ フォティーゾメ
私はあなたを照らします
I illuminate you.

Φώτισε μου με το φακό.
フォティセ ム メ ト ファコー
懐中電灯で私を照らしてください
Illuminate me with the flashlight.

Παρακαλώ, φωτίστε μας.
パラカロー、フォティステ マス
私たちにわかるように教えてください。
Please enlighten us.

φωτίζω - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [光と闇] の単語

同じ品詞 [動詞] の単語