καταιγίδα

当ページのリンクには広告が含まれています。

καταιγίδα(カテギーダ)は「雷雨」という意味の女性名詞です。

目次

καταιγίδα(カテギーダ)- 語源・由来

古代ギリシャ語の「山羊皮」から。

ギリシャ神話に登場するゼウスの盾「アイギス(イージス)」が山羊の皮でできており、これを強く投げることで嵐が起こる、と語られたことに由来します。

 • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:κατ(ά)|下の方向や下がることなどを表す接頭辞
 • 古代ギリシャ語:αἴξ|山羊
  • 古代ギリシャ語:αἰγίς|山羊皮→ゼウスの盾またはアテナのドレス「アイギス(イージス)」
   • 古代ギリシャ語:καταιγίς|嵐やスコール、ハリケーン
    • ギリシャ語:καταιγίδα|雷雨(καταιγίςの対格形から)
   • ギリシャ語:αιγίδα|支援、後援、保護
  • ギリシャ語(カサレヴサ):αιξ|山羊
  • ギリシャ語:αίγα|山羊
 • 印欧祖語:音を立てる、騒ぐ
  • 古代ギリシャ語:βρέμω|大きな音をたてる、叫ぶ
   • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:βροντή|雷、雷鳴

関連

 • καταιγίδα|雷雨(thunderstorm)

καταιγίδα(カテギーダ)- 関連項目

同じ分類 [電気] の単語

同じ分類 [光と闇] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

καταιγίδα(カテギーダ)- 女性名詞

主な意味

 1. 雷雨

読み方

 • カテギーダ|καταιγίδα

ラテン文字(ローマ字)表記

 • kataigida

英語訳

 1. thunderstorm

語形変化

単数複数
主格καταιγίδα
カテギーダ
καταιγίδες
カテギーデス
属格καταιγίδας
カテギーダス
καταιγίδων
カテギードン
対格καταιγίδακαταιγίδες
呼格καταιγίδακαταιγίδες
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次