ακούω

当ページのリンクには広告が含まれています。

ακούω(アクオ)は「聞く」という意味の動詞です。

目次

ακούω(アクオ)- 語源・由来

インド・ヨーロッパ祖語の「耳をすませる、よく聞く」から。英語のhearと同じ起源を持ちます。

 • 印欧祖語:鋭い + 耳 = 耳をすませる、よく聞く
  • ギリシャ祖語:聞く
   • 古代ギリシャ語:ἀκούω|聞く
    • ギリシャ語:ακούω|聞く
  • ゲルマン祖語:聞く
   • 英語:hear|聞く(西ゲルマン語、古英語などを経て)

ακούω(アクオ)- 関連項目

同じ品詞 [動詞] の単語

同じ品詞 [不規則変化動詞] の単語

ακούω - 動詞

主な意味

 1. 聞く

読み方

 • アクオ|ακούω

ラテン文字(ローマ字)表記

 • akouo

英語訳

 1. hear
 2. listen

語形変化

能動態

過去時制非過去時制
非完結相非完結過去形現在形
一単άκουγαακούω
二単άκουγεςακούς
三単άκουγεακούει
一複ακούγαμεακούμε
二複ακούγατεακούτε
三複άκουγαν
ακούγανε
ακούνε
完結相完結過去形従属形
一単άκουσαακούσω
二単άκουσεςακούσεις
三単άκουσεακούσει
一複ακούσαμεακούσουμε
二複ακούσατεακούσετε
三複άκουσαν
ακούσαν(ε)
ακούσουν(ε)
非完結命令形
二単άκου! / άκουγε!
二複ακούετε!
完結命令形
二単άκου! / άκουσε
二複ακούστε!
非定形
-ακούσει
動名詞
-ακούγοντας
 • 未来表現:
  • 非完結未来形:θα 現在形
  • 完結未来形:θα 従属形
  • 未来完了形:θα 現在完了形
 • 条件:
  • θα 非完結過去形
 • 完了条件:
  • θα 過去完了形
 • 完了相×過去・非過去時制:
  • 過去完了形:είχα, είχες… 不定詞
  • 現在完了形:έχω, έχεις… 不定詞
  • 未来完了形:θα έχω, έχεις… 不定詞
 • 完了分詞:
  • έχοντας 不定詞
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次