χαρούμενος

当ページのリンクには広告が含まれています。

χαρούμενος(ハルメノス・ハルーメノス)は「嬉しい、楽しい、幸せな、陽気な」という意味の形容詞です。

目次

χαρούμενος(ハルメノス・ハルーメノス)- 語源・由来

古代ギリシャ語の動詞χαίρω, χαίρομαι(幸せである、喜ぶ)の分詞形から(→χαρά)。

χαρούμενος(ハルメノス・ハルーメノス)- 関連項目

同じ分類 [喜び・楽しさ] の単語

同じ分類 [様子] の単語

同じ分類 [幸せ] の単語

同じ品詞 [形容詞] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

χαρούμενος - 形容詞

主な意味

  1. 嬉しい、楽しい、幸せな、陽気な

読み方

  • ハルメノス・ハルーメノス|χαρούμενος

ラテン文字(ローマ字)表記

  • charoumenos

英語訳

  1. joyful, gleeful, happy, cheerful

語形変化

単数

男性女性中性
主格χαρούμενος
ハルメノス・ハルーメノス
χαρούμενη
ハルメニ・ハルーメニ
χαρούμενο
ハルメノ・ハルーメノ
属格χαρούμενουχαρούμενηςχαρούμενου
対格χαρούμενοχαρούμενηχαρούμενο
呼格χαρούμενεχαρούμενηχαρούμενο

複数

男性女性中性
主格χαρούμενοι
ハルメニ・ハルーメニ
χαρούμενες
ハルメネス・ハルーメネス
χαρούμενα
ハルメナ・ハルーメナ
属格χαρούμενωνχαρούμενωνχαρούμενων
対格χαρούμενουςχαρούμενεςχαρούμενα
呼格χαρούμενοιχαρούμενεςχαρούμενα

用例

οι χαρούμενοι άνθρωποι
イ ハルメニ アンスロピ
幸せな人たち
(the) happy people

Είμαι χαρούμενος γι αυτό.
イメ ハルメノス イ アフトー
私はそれを嬉しく思います。
I'm happy about that.

白水社
¥3,630 (2024/04/04 02:29時点 | Amazon調べ)
\楽天ポイント5倍セール!/
楽天市場
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
\楽天ポイント5倍セール!/
楽天市場
  • URLをコピーしました!
目次